top of page
Hamsterhjul

Naivistisk

Paintings/drawings

Disse figurene har fulgt meg så lenge jeg har malt, i en eller annen form. Figurer til å kjenne seg igjen i, som stadig søker etter nye uttrykk...

bottom of page