top of page
Hvordan har dette ordet forandret seg fra etterkrigstiden fram til i dag? Leser vi norsk "me" eller engelsk "me"? Hva sier det om samfunnsutviklingen disse årene?

Grafikk

 

Arbeider med silketrykk og monotypi. Også dyptrykk. Siste er en serie i silketrykk, "me 1945-2015".

 Leser vi "me" på norsk eller engelsk, og sier det noe om samfunnsutviklingen i denne perioden?

bottom of page