flink/ver1.jpg
flink/ver1.jpg

43x53 m ramme

flink:ver2.jpg
flink:ver2.jpg

53x73 m ramme

monotypi1.jpg
monotypi1.jpg

50x50 m ramme

monotypi2.jpg
monotypi2.jpg

50x50 m ramme

Playground
Playground

Monotypi 50x70 m ramme

1/1
Hvordan har dette ordet forandret seg fra etterkrigstiden fram til i dag? Leser vi norsk "me" eller engelsk "me"? Hva sier det om samfunnsutviklingen disse årene?

Grafikk

 

Arbeider med silketrykk og monotypi. Også dyptrykk. Siste er en serie i silketrykk, "me 1945-2015".

 Leser vi "me" på norsk eller engelsk, og sier det noe om samfunnsutviklingen i denne perioden?