maleprosjekt
maleprosjekt

1. klasse

maleprosjekt
maleprosjekt

1. klasse

maleprosjekt
maleprosjekt

1. klasse

maleprosjekt
maleprosjekt

1. klasse

skulpturprosjekt
skulpturprosjekt

3. klasse

skulpturprosjekt
skulpturprosjekt

3. klasse

skulpturprosjekt
skulpturprosjekt

3. klasse

1/1

Den kulturelle skolesekken

 

Jeg har hatt den store glede å få arbeide med elever i 1. og 3. klasse. Førsteklassingene gikk gjennom en dag med maleprosjekt, og resultatene var strålende!

Tredjeklassingene får prøve seg på skulpturer, og også der blir oppgavene utført med stor iver. Veldig kjekt og inspirerende!